Konkurs Trawertyn Design

Cel: Promocja nieznanego polskiego kamienia wśród bardzo wąskiej i niechętnej reklamom grupy docelowej.
Sposób: Organizacja ogólnopolskiego konkursu połączona z kampanią informacyjną.
Czas trwania kampanii: 1 września 2016 – 8 lutego 2017 r.
Zadania agencji: Opracowanie koncepcji, scenariuszy i media planu. Nakręcenie spotu promocyjnego, projekt identyfikacji wizualnej, reportażowe i produktowe sesje zdjęciowe, projekt i wdrożenie strony internetowej, prowadzenie facebookowego fanpage, pozyskanie partnerów konkursu. Stworzenie materiałów content marketingowych, koordynacja konkursu, działania PR.

Trawertyn Design to ogólnopolski konkurs skierowany do architektów i osób zajmujących się obróbką kamienia. Na jego potrzeby została opracowana identyfikacja wizualna, strona internetowa, powstał film, a zamiast reklam w mediach publikowane były artykuły, w których grupa docelowa dowiadywała się o właściwościach i sposobach wykorzystania tego kamienia. Całą inicjatywę wspierał Przemo Łukasik z pracowni architektonicznej medusa group jako przewodniczący jury.

Konkurs odbił się dużym echem w branży. Ilość prac i zapytań o kamień, znacznie przekroczyła zakładane początkowo pułapy.

System identyfikacji wizualnej

Kampania i konkurs