Agros Magazyn

Cel: Zbudowanie lojalności klientów, utrzymanie kontaktu z odbiorcami nieufającym reklamom, „obcym” przekazom.
Sposób: Stworzenie aspiracyjnego, ekskluzywnego magazynu, w którym występować będą wyłącznie jego odbiorcy jako ambasadorzy marek.
Czas trwania kampanii: 2010 – obecnie.
Zadania agencji: Projekt, skład, tworzenie tekstów, realizacja sesji zdjęciowych.

Gdy AGROS Magazyn pojawił się w 2010 r. na rynku magazynów rolniczych mocno wyróżniał się graficznie, ale także w swoim założeniu, gdyż nie jest typową sprzedażową gazetą. AROS Magazyn to periodyk, w którym rolnicy doradzają innym rolnikom w doborze sprzętu. Cały kwartalnik oparty jest o testimoniale, osobiste doświadczenia grupy docelowej i dedykowane sesje zdjęciowe. Magazyn zdobył wiele nagród, m. in. Szpalty Roku oraz Pióra Roku i jest doskonałym narzędziem wspomagającym pracę handlowców.