Oferta

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

komunikacja, wizerunek, przed kamerą, savoir-vivre, wystąpienia publiczne, dress code, autoprezentacja, warsztaty, marka osobista, small talk, dobre maniery, wywieranie wpływu, język korzyści, przemowa, tłum, widownia, manager, zarządzanie, lider, konferencja prasowa

Standardy obsługi klienta

Komunikacja, kontakt z klientem, biuro obsługi, trójkąt satysfakcji, tajemniczy klient, standardy obsługi klienta, zadowolony klient, język korzyści, typy osobowościowe, zaangażowanie, zaufanie, komunikacja nieantagonizująca, budowa relacji, interakcje, zainteresowanie, zaspakajanie potrzeb, B2B, B2C, konkurencja

Profesjonalne biuro obsługi klienta

umiejętność planowania własnych działań, stosowanie procedur, skuteczna realizacja zadań, komunikacja w zespole, budowa wizerunku, komunikacja, kontakt z klientem, biuro obsługi, trójkąt satysfakcji, tajemniczy klient, standardy obsługi klienta, zadowolony klient, język korzyści, typy osobowościowe, zaangażowanie, zaufanie, komunikacja nieantagonizująca, budowa relacji, interakcje, zainteresowanie, zaspakajanie potrzeb, kryzys

Wypalenie zawodowe i stres

motywacja, wypalenie zawodowe, praca z celem, trening mentalny, wystąpienia publiczne, praca z przekonaniami, zarządzanie stresem, strefa komfortu, porozumienie bez przemocy, nvc, asertywność, rozwój osobisty

Współpraca i komunikacja w zespole

motywacja, komunikacja w zespole, praca z celem, trening mentalny, wystąpienia publiczne, praca z przekonaniami, strefa komfortu, porozumienie bez przemocy, nvc, budowanie zespołu, asertywność

Manager, czyli kto? Rola, zadania i kompetencje

Rola managera, orientacja na rezultat, orientacja na biznes, komunikacja, bariery, konflikt, relacje, motywacja, cele, siła, wizja, strategia, zaangażowanie, efektywność, zarządzanie, produktywność, kompetencje, cechy lidera, praca w zespole, energia, planowanie, zarządzanie czasem, GTD – Getting Things Done, planowanie, Lean & Agile

Automotywacja w życiu managera

Efektywność osobista, praca z zespołem, współpraca w zespole, motywacja, zaangażowanie, siła i skuteczność, definiowanie celów, SMART, rola rywalizacji, współpraca a motywacja, zwiększenie motywacji zespołu

Trudny proces zmian wewnątrz organizacji

Change management, współpraca w zespole, zdrowie organizacji, energia relacyjna, struktura formalna a struktura relacyjna, budowanie celów, motywowanie, budowanie i porządkowanie priorytetów, planowanie, Agile & Lean, funkcje organizacji w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania organizacjami, rola wizji i celu organizacji

Budowa relacji z mediami oraz jak rozpoznawać i przeciwdziałać “czarnemu PR”

komunikacja, PR, media, konflikt, budowa relacji, wizerunek, dziennikarze, kryzys, strategia, sukces, kontakty, budowa relacji, standardy, perspektywy, efektywność, biuro prasowe, magazyn, blog, B2B, B2C, baza mediów

Negocjacje biznesowe

negocjacje, co jest negocjowalne, kiedy nie warto negocjować, planowanie, jasna komunikacja, fazy negocjacji, techniki i strategie negocjacyjne, błędy poznawcze, jak unikać manipulacji, błędy w negocjacjach, definiowanie celów, asertywność, Win-Win, BATNA, fazy negocjacji, Aktywne Słuchanie I Taktyczna Empatia

Zarządzanie czasem

produktywność, multitasking i multiswiching, wielozadaniowość i przełączanie, GTD – Getting Things Done, GTD – efektywne działanie, skuteczne zarzadzanie czasem, orientacja na rezultat, stres zawodowy, współpraca w zespole, planowanie, priorytety, jasna komunikacja, rola znajomości stylu zarządzania czasem w zespole

Marka osobista, czyli tworzenie wizerunku

komunikacja, wizerunek, przed kamerą, savoir-vivre, wystąpienia publiczne, dress code, autoprezentacja, warsztaty, marka osobista, small talk, dobre maniery, elevatory talk, ekspert, atut, przekaz, cechy charakterystyczne, wartości, rola, rozwój, promocja, strategia, kariera, taktyka, kontent marketing, konkurencja, wyzwania, kluczowe komunikaty, język

Tworzenie kampanii społecznych i marketingowych

Komunikacja, marketing, kampania, strategia, plan, narzędzia, social media, zaangażowanie, AIDA, taktyka, emocje, działanie, wartości, argumenty, komunikaty, świadomość, video, produkcja treści, identyfikacja, narracja, target, digital marketing, konsumenci

Budowanie wizerunku poprzez media społecznościowe

komunikacja, wizerunek, marketing, kampania, strategia, plan, narzędzia, social media, zaangażowanie, emocje, działanie, wartości, komunikaty, video, produkcja treści, identyfikacja, target, digital marketing, konsumenci, język korzyści, budowa marki, zintegrowana komunikacja

Bezpieczne biuro, sytuacje kryzysowe

trudne sytuacje, typ klienta, atak, krytyka, umiejętna odmowa, agresywny rozmówca, dominujący klient, wulgarny klient, sytuacje niebezpieczne, postawa w konflikcie, bezpieczeństwo osobiste, procedury bezpieczeństwa, zarzadzanie w kryzysie, reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Etyka urzędnicza i dobre postawy w urzędach

etyka urzędnicza, dobre obyczaje, savoir-vivre, w urzędzie, dress code, wizerunek urzędu, kontakty służbowe, obsługa konferencji, obsługa telefoniczna, narady, wymiana wizytówek, wystąpienia publiczne, budowa bezpiecznych relacji, mocne i słabe strony

Cyber-karate, czyli jak bronić się przed cyberprzestępczością

dane osobowe, ochrona danych osobowych, cyberprzestępczość, phishing, pharming, wyłudzenia, spam, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo, Internet, RODO, social media, bankowość internetowa, hasła, manipulacje

Zaczaruj ich! – autoprezentacja i savoir-vivre w pigułce

autoprezentacja, savoir-vivre, wystąpienia publiczne, konferencje, spotkania biznesowe, prezentacja firmowe, rozmowy z szefem, spotkania rodzinne, elevator speech, personal branding, dress code, small talk, dobre maniery, wymiana wizytówek, precedencja, wywieranie wpływu

W szeregu zbiórka! – zbuduj armię wiernych klientów

sprzedaż, skuteczne rozmowy sprzedażowe, zwiększenie sprzedaży, język korzyści, wierni klienci, sprzedawcy, praktycy sprzedaży, telesprzedaż, zbijanie obiekcji, silna argumentacja, komunikacja nieantagonizująca, metoda Sandlera, pytania, upseeling, cross-selling, finalizacja sprzedaży, blind speech, prezentowanie oferty, negocjacje

Obudź olbrzyma! – trening umiejętności menadżerskich

kierownicy, menedżerowie, kadra zarządzająca, liderzy, początkujący, doświadczeni, pigułka wiedzy, management, zarządzanie zespołem, zarządzanie ludźmi, budowanie zespołu, komunikacja, delegowanie zadań, model Blancharda, przywództwo sytuacyjne, macierz dojrzałości pracownika, rozwój pracownika, fazy rozwoju zespołu, trudne rozmowy z pracownikami, styl przywództwa, motywowanie, myślenie strategiczne, zarządzanie czasem

Prosto w prawo – 7 kroków do lepszego funkcjonowania w państwie prawa

źródła prawa, tworzenie prawa, czytanie tekstu prawnego, nowelizacja, tekst jednolity, obowiązujące przepisy, hierarchia źródeł prawa, kolizje przepisów, budowa aktu prawnego, derogacja, przepisy przejściowe, zrozumienie przepisów, bezpieczeństwo, rozporządzenia, akty prawa miejscowego

Ocena i motywowanie pracowników

ocena pracownicza, SOP, ocena 360 stopni, AC, DC, informacja zwrotna, rozmowa oceniająca, rozmowa korygująca, plan naprawczy, rozmowa motywująca, kadra kierownicza, pracownicy HR, automotywacja, piramida potrzeb, teoria Herzberga, proaktywność, inteligencja emocjonalna, personal branding, metoda SMART, pytania kartezjańskie, coaching pracowniczy, metody ocen pracowników, plan rozwojowy, konstruktywna krytyka

Ja swoimi oczami. Ja oczami innych. Warsztaty samopoznania dla kobiet

self-coaching, poznaj siebie, wyprawa do wnętrza, samopoznanie, informacja zwrotna, fair play feedback, konstruktywne opinie, weryfikacja umiejętności miękkich, kreatywność, negocjacje, praca w zespole, komunikacja w sytuacji stresowej, gry, symulacje, grywalizacja

Tworzymy również programy szkoleniowe dedykowane pojedynczym instytucjom, zróżnicowane ze względu na specyfikę tych instytucji. Program szkoleń ustalamy po przeprowadzonym audycie.